صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی 

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

  • چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار می شود.

  • دانشجوی استعداد درخشان پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انتخاب و معرفی شد

  • حمایت از هسته های تحقیقاتی دانشجوئی مسئله محور(طرح شهید احمدی روشن)

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماه اول 1400

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم


چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار می شود.
 ١٩:٢٨ - يکشنبه ١٠ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت های آموزشی، تحقیات و فناوری دانشگاه؛
دانشجوی استعداد درخشان پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انتخاب و معرفی شد
 ٠٩:٥٠ - پنج شنبه ١٠ تير ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
حمایت از هسته های تحقیقاتی دانشجوئی مسئله محور(طرح شهید احمدی روشن)
 ٠٧:٠٠ - سه شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کسب عنوان فرآیند قابل تقدیر کشوری در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خبرداد؛
کسب عنوان فرآیند قابل تقدیر کشوری در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: فرآیند آموزشی این دانشگاه در حیطه یاددهی و یادگیری در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان فرآیند قابل تقدیر انتخاب شد.
 ١٢:٤٢ - شنبه ١ خرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماه اول 1400
 ١٠:١٧ - شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>