دسترسی سریع
شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣
En

دکتر صمد ناظمي 


رشته تحصیلی : دکترای PHD فیزیولوژی


رتبه علمی : دانشیار

فارغ التحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی


آدرس: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -دانشکده پزشکی
تلفن: 05144018323


پست الكترونيك: samadnazemi@gmail.com