دسترسی سریع
شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠
En

سیده اکرم حسینی 


مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی 

آدرس: دانشکده پزشکی
تلفن: 05144018378
فكس:

پست الكترونيك:
صفحه شخصي:

 

شرح وظايف مسئول دفتر رياست دانشکده به شرح ذيل مي باشد :

- انجام امور دفتري و اداري رئيس دانشکده در رابطه با ارتباطات داخلي و دانشگاهي

- دريافت مکاتبات واحد هاي دانشکده و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس دانشکده به واحد ها

- انجام هماهنگي در ملاقاتهاي عمومي رئيس دانشکده با ارباب رجوع

- هماهنگي در امور جاري دفتر

- برنامه ريزي تقويم کاري روزانه رياست دانشکده

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه معاونت‌ها و واحدهاي زيرمجموعه

- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها از قبيل ، شوراي دانشکده

- ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و ...

- راهنمايي امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ...