دسترسی سریع
يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠

سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی:   319

کد پستی:   9617913114 - 9617913112

 

 پست الکترونیک:           vc.Research@medsab.ac.ir

وبسایت اینترنتی:           vcResearch.medsab.ac.ir

 

تلفن دفترمعاونت:    44018101-051

فکس دفترمعاونت:   44018102-051

 

تلفن گویا:                  44018100-051

 

می توانید برای تماس مستقیم با هریک از واحد های ذیل، شماره  4401  رابه ابتدای شماره داخلی اضافه نمایید.

 

نام واحد: نام کارمند شماره داخلی
 تلفن گویا: 8100
 معاون تحقیقات: خانم دکتر قراط 8101
 مسئول دفتر معاونت تحقیقات: آقای درویشی 8101
 فاکس دفتر معاونت تحقیقات: آقای درویشی 8102
 مدیر پژوهشی: آقای دکتر غلامی 8103
 مدیر مرکز رشد: آقای دکتر ساقی 8104
 مدیرتوسعه فناوری ومراکزتحقیقاتی:  آقای دکتر رستگار 8105
 آبدارخانه: آقای رجایی 8109
 فناوری اطلاعات (IT): مهندس هاشمی 8111
 کمیته اخلاق: خانم آران 8115
 امورمالی: خانم وحدتی 8116
 سامانه پژوهان: خانم مشکانی 8117
 واحد انتشارات: خانم مشکانی 8117
 واحدعلم سنجی: خانم دکتر فیض آبادی 8121
 دفتر مجله: خانم دکتر یزدی مقدم- خانم خسروجردی 8122
 واحد طرح ها: خانم محمودآبادی- خانم ابراهیمی 8125
 مرکزتحقیقات سالمندی: خانم گودرزیان 8131
 مسئول سایت کامپیوتر و سالن مطالعه:  8133
 مسئول کتابخانه: آقای کوشا 8144
 کتابخانه(بخش امانات): آقای سرپوشی 8145
 کتابخانه: خانم سالاری 8146
 مرکزتحقیقات لیشمانیوز: خانم کمانکش- خانم کوثری 8383
 کمیته تحقیقات دانشجویی: خانم داوری نیا- خانم میرچولی 8356
 نگهبانی ساختمان A 8480
 نگهبانی ورودی پردیس 8492
 مرکز کوهورت 1126-1137