اعضا موسس مرکز غیر واگیر

 

 

 نوع عضویت در مرکز

رشته و مدرک نحصیلی

مقطع تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

تمام وقت

بیماریهای قلب .عروق

دکترای تخصصی

مهدی ساجدی خانیان

1.      

تمام وقت

انکولوژی زنان

دکترای تخصصی

ژیلا آگاه

2.      

تمام وقت

بیماریهای قرنیه وخارج چشمی

دکترای تخصصی

ابراهیم شیرزاد

3.      

تمام وقت

مغز واعصاب کودکان

دکترای تخصصی

کاظم حسن پور

4.      

نیمه وقت

فیزیولوژی

دکترای تخصصی

محمد محمدزاده

5.      

نیمه وقت

اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی

علیرضا موسوی جراحی

6.      

نیمه وقت

داروسازی سنتی

دکترای تخصصی

محمد حسین فرزایی

7.      

تمام وقت

علوم تغذیه

دکترای تخصصی

اکرم کوشکی

8.      

تمام وقت

غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

دکترای تخصصی

نجمه رحیمی

9.