پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه

1.        عضویت:

اولین مرحله برای استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های اقماری عضویت است. برای عضویت لازم است فرد به صورت حضوری به کتابخانه مراجعه نموده و با ارائه کارت دانشجویی فرم عضویت و آیین نامه های کتابخانه را دریافت نماید. با مطالعه آیین نامه ها و پذیرفتن آن ها (امضا) و هم چنین پر کردن فرم عضویت این مرحله به پایان می رسد.

2.       جستجوی منابع:

جهت جستجوی منابع می توانید با مراجعه به وبسایت نرم افزار کتابخانه به آدرس زیر اقدام فرمایید:

http://lib.medsab.ac.ir

3.       یافتن منبع مورد نظر:

بعد از جستجو و یافتن منابع مورد نظر با توجه به شماره راهنما به بخش مخزن مراجعه نموده و آن ها را بررسی نمایید.

4.       مراجعه به بخش امانت:

برای امانت منابع با ارائه کارت دانشجویی و منابع مورد نیاز به بخش امانت امکان امانت منابع طبق ضوابط فراهم می شود.

   دانلود : راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه           حجم فایل 108 KB