• وبینار کتابدار بالینی (ویژه کتابدارن)

  • تقویم کارگاه ها در سال 1400

  • برگزاری کارگاه " بررسی اثر سمیت مواد با استفاده از تست MTT"

  • وبینار آموزشی سیستماتیک ریویو

  • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

کارگاه جست و جو در پایگاه های علمی

 

 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir