تازه های کتاب منتشر شده دانشگاه

سال

نویسنده

عنوان

1397

محسن اخوان سپهی

تظاهرات کلیوی بیماری های روماتولوژیک کودکان

1397

ژیلا آگاه، مریم باقری، سید مهدی میرحمیدی، ملیحه نوراله پور شیاده

نکات کلیدی در مراقبت های قبل از لقاح و دوران بارداری

1397

فرشته قراط

تدابیر ریاضت از دیدگاه اسلام و طب سنتی ایران

1397

راضیه خسروراد، سکینه سلطانی کوهبنانی

کارکردهای اجرایی مغز وسلامت

1387

طیبه نوروزی نژاد، معصومه باغانی

بیماری های قلبی در زنان