بخش اداری

مسئول: حسین کوشا

تلفن تماس: 44018533-051

فعالیت ها:

بروزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه مرکزی، دیجیتال و ...

امور مربوط به پایش برنامه عملیاتی

امور مربوط به مجموعه سازی (ثبت سفارشات، خرید منابع و ...)

پیگیری برگزاری کارگاه های آموزشی

تاریخ بروزرسانی: چهارشنبه 28 آذر 97

 

آمار بازديد این صفحه:

350

تاریخ آخرین بروزرسانی:
يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩