تماس با ما

دکتر عصاررودی- رئیس اداره انتشارات                        44018371 -051

سرکار خانم بشیری- کارشناس اداره انتشارات                  44018483 -051

ایمیل اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                           pub@medsab.ac.ir

نشانی مستقیم وبسایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار          pub.medsab.ac.ir

آدرس : سبزوار بلوار شهدای هسته ای، بالاتر از مزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقیقات و فناوری - واحد انتشارات