کتب منتشر شده

لیست تمام کتب منتشر شده ( تالیف ، ترجمه ، گردآوری ) به همراه تمامی مشخصات کتاب از سال 1378 تا کنون در سامانه مداد

 ( سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه ) به آدرس زیر موجود می باشد.

لینک سامانه مداد :

http://books.research.ac.ir/medsab