لیست کتب تصویب شده

لیست کتب تصویب شده در شورای انتشارات دانشگاه

1- بهداشت حرفه ای در کارگاه ها ومشاغل کوچک (مهندس خشک دامن)

2- مهمترین تداخلات دارویی (دکتر بهاره امین )

3- تکنیک های بررسی ژن (آقای ابولفضل راد)

4- تسکین دل داغ دیدگان (آقای علیرضا علی نوری )

5- آمار توصیفی  وتحلیلی سازه ساز (  آقای  نظر زاده )

6- راهنمای بیماران جراحی قلب باز (آقای دکتر فاضلی فر )

7- اصول فیزیولوژی کلیه وتنظیم مایعات بدن (دکتر ناظمی )

8- کارکرد های اجرایی مغز (دکتر خسرو راد )

9-  حمایت های روانی واجتماعی در بحران ( آقای تدین فر )

10- تصفیه طبیعی فاضلاب (دکتر رحمانی ثانی)

11- سرولوژی  وایمونولوژی عملی (دکتر محمد شفیع مجددی)

12- کیفیت هوا در محیط های شهری (آقای فولادی فر)

13-  زبان تخصصی بهداشت حرفه ای (آقای دکتر شموسی)

14-  نحوه برخورد ودرمان در سنگهای کلیه ومجاری ادراری کودکان (آقای دکتر یعقوبی  )

15-  کاربرد روش های آماری وپیشرفته در مطالعات پزشکی (آقای تبرایی)

16- روش تحقیق در مطالعات پزشکی (آقای تبرایی)

17- کارایی وبهره وری در نظام سلامت (آقای دکتر قربانی  )

18-  نکات مهم بهداشت (دکتر فروغ السادات مرتضوی)

19-  " نکات کاربردی در بیماریهای زنان (دکتر فروغ السادات مرتضوی)

20-  درمان دربیماریهای زنان (دکتر فروغ السادات مرتضوی)

21- تشخیص ودرمان دربیماریهای زنان (دکتر فروغ السادات مرتضوی)

22- هزار نکته طلایی از بارداری  وزایمان (دکتر فروغ السادات مرتضوی)

23- گاید لاین بیماریهای زنان (بی بی لیلا حسینی)

24- تغییرات  جسمی  دوران بلوغ (خانم  عزت صمدی پور  )

25- خونریزیهای دوران بارداری وپس از زایمان (رویا باغانی)

26- کاربرد طب مکمل در برخی از بیماریهای زنان (خانم رویا اکبر زاده)

27- مدیریت هوشمندانه کلاس(آقای دکتر شموسی)

28- رفتارهای نامحترمانه آکادمیک ومدیریت آن (آقای مصطفی راد)

29- سلول های بنیادی (خانم فاطمه موحدی مطلق)

30- تربیت بدنی عمومی (آقای دکتر مهدی زارعی)

31- من و دنیای خواب (دکتر شوریده یزدی و دکتر عصارزاده)

32- مفاهیم پایه پرستاری (آقای مجتبی راد)

33- فیزیولوژی کلیه (خانم فرانک جعفری)

34- خونریزی غیرطبیعی رحمی با رویکرد طب رایج و طب ایرانی (سرکار خانم دکتر فرشته قراط)

35- راهنمای بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان(آقای دکتر خامسی پور)

36- نکات کلیدی در مراقبت های قبل از لقاح و دوران بارداری (خانم دکتر آگاه)

37- ریاضت از دیدگاه اسلام و طب سنتی ایران (خانم دکتر قراط)

38- دیابت ، درمان دارویی ، فعالیت ورزشی ، رژیم غذایی و طب سنتی (اقای دکتر زارعی)