پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


ردیف

عنوان

تعداد نسخه

دریافتی

1

بیوشیمی برای پرستاران ویراست دوم

3

3

2

مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های موثر ویژه ICU, CCU و دیالیز مهدوی

2

2

3

چگونه طرح درس بنویسیم

2

2

4

روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن +CD

1

1

5

اصول فنون پرستاری (طبق سرفصل) روزبهان

2

2

6

تحقیقات کیفی در پرستاری (استرابرت)

2

2

7

بررسی وضعیت سلامت شهدادی (رنگی)

2

2

8

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیک

2

2

9

راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی

2

2

10

روش تحقیق و آمار در پرستاری حجتی SPSS

2

2

11

اصول و فنون پرستاری  پوتروپری 2013

2

2

12

اصول اکسیژن درمانی

2

2

13

تکنیک های بی حرکت سازی در ارتوپدی سرپایی و بستری

2

2

14

کتاب جامع CPR 2015 حسنی

2

2

15

کتاب جامع ترما، شکستگی، آتل و انتقال بیمار

2

2

16

الفبای درمان وریدی

2

2

17

مراقبتهای پیش بیمارستای خاص

2

2

18

مراقبت در ترما پیش بیمارستای تا اورژانس ج 1

2

2

19

فوریت ها در شرایط خاص محمودی

2

2

20

بهداشت روان برای فوریتهای پزشکی

2

2

21

مروری بر اورژانسهای پیش بیمارستانی

2

2

22

بیوشیمی برای پرستار پاسالار

2

2

23

روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار کوشان

2

2

24

بانک آزمون فیزیولوژی گایتون 2016

1

1

25

اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 به همراه سوالات علوم پایه

2

2

26

پرستاری داخلی جراحی برونر مفاهیم پایه 2018 جلد اول

2

2

27

پرستاری داخلی جراحی برونر مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

2

2

28

پرستاری داخلی جراحی برونر در آب و الکترولیت

2

2

29

پرستاری داخلی جراحی برونر مراقبت پرستاری اتاق عمل 2018

2

2

30

پرستاری داخلی جراحی برونر تنفس و تبادلات گازی 2018

2

2

31

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماریهای قلب و عروق 2018

2

2

32

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماری های خون 2018

2

2

33

پرستاری داخلی جراحی برونر ایمونولوژی آلرژی ایدز و روماتولوژی 2018

2

2

34

پرستاری داخلی جراحی برونر ارتوپدی 2018

2

2

35

پرستاری داخلی جراحی برونر گوارش 2018

2

2

36

پرستاری داخلی جراحی برونر کبد/ غدد/ مجاری صفراوی/ دیابت 2018

2

2

37

پرستاری داخلی جراحی برونر کلیه و مجاری ادراری 2018

2

2

38

پرستاری داخلی جراحی برونر عملکرد تولیدمثل و بیماریهای پستان 2018

2

2

39

پرستاری داخلی جراحی برونر پوست و سوختگی 2018

2

2

40

پرستاری داخلی جراحی برونر چشم و گوش 2018

2

2

41

پرستاری داخلی جراحی برونر بیماریهای مغز و اعصاب 2018

2

1

42

پرستاری داخلی جراحی برونر عفونی/ اورژانس/ بحران

2

1

43

خواندن فوری الکتروکاردیوگرام دیل دبین

3

3

44

انگل شناسی پزشکی مارکل و ووگ 2006

2

2

45

روش تحقیق پرستاری ارزیابی و ترکیب و شواهد نانسی

3

3

46

پرستار کودکان کودک بیمار میرلاشاری

2

2

47

پرستاری کودکان کودک سالم میرلاشاری

2

2

48

ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی نقوی

2

2

49

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابولعباس 2018

2

2

50

اصول پرستاری تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول

3

-

51

اصول پرستاری تیلور مفاهیم پرستاری بخش دوم

3

-

52

مراقبت های پرستاری ویژه ICU-CCU و دیالیز عسگری/ بشری

2

-

53

ICU book مارینو 2014

2

2

54

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ذوالفقاری ویرایش 4 شومیز

2

2

55

اصول تشخیص و درمان بیماری های شایع(350 بیماری شایع) بیدگلی

2

-

56

اورژانسهای داخلی موسوی/ کتاب میر

2

2

57

اورژانسهای داخلی موسوی+اطلاعات دارویی/ کتاب میر

2

-

58

انواع سرم ها و محلول های تزریقی همراه با مراقبت های پرستاری

2

2

59

بانک نکات پرستاری NBN/ انتشارات صبورا

1

1

60

خلاصه روانزشکی کاپلان و سادوک جلد اول 2015 هارد اردجمند

1

-

61

خلاصه روانزشکی کاپلان و سادوک جلد دوم 2015 هارد اردجمند

1

1

62

خلاصه روانزشکی کاپلان و سادوک جلد سوم 2015 هارد اردجمند

1

2

63

مجموعه کامل دروس پرستاری داخلی جراحی خلاصه برونر فیپس

2

2

64

مبانی و روشهای آمار زیستی/ فلاح زاده/ آثار سبحان

1

-

65

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران یاوری جلد اول

1

1

66

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران یاوری جلد دوم

1

1

67

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران یاوری جلد سوم

1

1

68

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی کاظم محمد

1

1

69

آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت/ حیدری

1

1

70

اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی در بلایا

2

2

71

اورژانسهای پیش بیمارستانی تروما جلد اول

2

2

72

اورژانسهای پیش بیمارستانی تروما جلد دوم

2

2

73

tintinallis emergency medicine manual 8th 2018

1

1

74

trauma

1

1

75

میکروب  شناسی مورای ج 1 باکتری ایمنی

5

5

76

میکروب مورای ج2 ویروس انگل قارچ

5

5

77

فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی

3

3

78

دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن 2016

5

5

79

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی ج 1

2

2