پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


آيين نامه نحوۀ استفاده از پايگاه عرضه اطلاعات

 

مقدمه:

پایگاه عرضه اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به منظور دسترسی دانشجویان و سایر کاربران به منابع اطلاعاتی و استفاده از برنامه های کاربردی در زمینۀ فعالیت های علمی و تحقیقاتی فراهم گردیده است.

ماده1: کاربران:

پایگاه عرضه اطلاعات از پذیرفتن افراد غير از دانشجویان، اعضای هیات علمی، اساتید و سایر کارکنان علوم پزشكي سبزوار معذور مي باشد؛ لذا به همراه داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان و کارت شناسایی معتبر برای سایر کاربران الزامی است.

ماده2: موارد استفاده:

استفاده از اینترنت فقط در مورد سایت هاي مجاز امكان پذیر مي باشد. در صورت استفاده از سایت هاي غير مجاز و غير اخلاقي بار اول به فرد تذكر شفاهي داده شده و در صورت تكرار، کارت شخص توقيف شده و موارد به كميته انضباطي اعلام مي گردد.

استفاده از سیستم فقط برای فعالیت های علمی امکان پذیر می باشد؛ لذا نصب و استفاده از برنامه های نرم افزاری متفرقه ممنوع است.

ماده3: شرایط استفاده:

هر دانشجو موظف به استفاده از شناسه و رمز عبور خود مي باشد. استفاده از شناسه و رمز عبور یكدیگر ممنوع است.

تعداد كاربران مجاز هر سيستم 2 نفر مي باشد. تجمع بيش از 2 نفر پشت هر سيستم ممنوع است.

در پایگاه عرضه اطلاعات رعایت شئونات اسلامي ضروري است.

رعایت سکوت و پرهیز از تردد های غیر ضروری در قسمت پایگاه عرضه اطلاعات الزامی است.

ماده4: مدت استفاده:

مدت زمان استفاده کاربران از سیستم های سایت محدودیتی ندارد اما در صورت ازدحام و کمبود سیستم، مسئول سایت می تواند افراد جدید را جایگزین افرادی که مدت بیشتری در حال استفاده بودند نماید؛ لذا همکاری کاربران ضروری است.

این آئین نامه با یک مقدمه و چهار ماده در جلسه شماره  438مورخ 1397/05/24 شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه آئین ‏نامه‏ ها و بخشنامه ‏های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام می‏شود.

   دانلود : آیین نامه پایگاه عرضه اطلاعات           حجم فایل 1464 KB