پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


اطلاعات تماس:

آدرس: شهرستان جوین، نقاب، خیابان امام خمینی، نبش شهید آوینی، دانشکده پرستاری جوین

کد پستی: 15433-96471

تلفن: 45223811 (051)

نمابر دانشکده: 45223806-051

ایمیل: jovein.lib@medsab.ac.ir

وبسایت: joveinlib.medsab.ac.ir

فرم ارسال درخواست

New Page 1

ساعت کار کتابخانه:

سالن مطالعه:

شنبه تا چهارشنبه 07:00 الی 14:30 

مخزن:

شنبه تا چهارشنبه 07:00 الی 14:00 

امانت:

شنبه تا چهارشنبه 07:00 الی 14:00