پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En
نام و نام خانوادگی: زهرا کلاته میمری

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

سمت شغلی: مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری جوین

اطلاعات تماس:

تلفن: 44640115-051

ایمیل: z.kalate123@gmail.com