دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

 

طرح دروس و طرح دوره


 

نام درس 

طرح درس

طرح دوره 

 روان شناسی اجتماعی 

 فایل 

فایل  

پرستاری بیماری های روانی

فایل 

فایل  

پرستاری بزرگسالان سالمند 3 اختلالات حسي 

 فایل 

فایل 

اختلالات تنفسی 

فایل 

فایل 

بزرگسالان سالمند 1: اختلالات تغذیه ای

فایل 

فایل 

پرستاری بزرگسالان سالمند 3 اختلالات حسي

 فایل

فایل 

 فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي جراحي ؛ بیماریهای چشم ، گوش ، حلق و بینی

 فایل

 فایل

فرآیند آموزش به بيمار 

 فایل

فایل 

بیماری های کودکان 

فایل 

فایل 

 پرستاری بهداشت و اختلالات سلامت نوزاد 

 فایل

 فایل 

 پرستاری کودکان 2

 فایل

 فایل 

بیماری کودکان  

 فایل 

  فایل

پرستاری کودک سالم 

  فایل

  فایل

 کارآموزی: کودکان 

  فایل

 فایل 

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 

  فایل

  فایل

کارآموزي در عرصه پرستاری 

 فایل 

  فایل

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری 

 فایل 

  فایل

 پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

  فایل

  فایل

 اصول مديريت پرستاری و کاربرد آن در پرستاری  

  فایل

  فایل

پرستاری بزرگسالان سالمندان (1تا 4) 

  فایل

  فایل

بررسی وضعیت سلامت 

  فایل

  فایل

مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه 

  فایل

  فایل

 پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی1  (تنفس)

  فایل

  فایل

 پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی2

 فایل

 فایل

 بيماري هاي و اختلالات حاد داخلي و جراحي

 فایل

 فایل

  بيماري هاي شکم و لگن1

 فایل

 فایل

بزرگسال 1

 فایل

 فایل

کارآموزی در عرضه پرستاری

 فایل

 فایل

 پرستاری بزرگسالان سالمندان 2 اختلالات تنفسی 

 فایل

 فایل

 روش تحقيق و آمار پيشرفته 

 فایل

 فایل

 روش هاي آموزش به بيمار       

فایل 

 فایل

 اختلالات تغذیه ای 

فایل 

فایل 

نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری 

 فایل

فایل 

درس خون  

 فایل

فایل 

 درس قلب 

 فایل

فایل 

 مفاهیم پرستاری

 فایل 

فایل 

اصول و فنون پرستاری (قسمت 1) 

 فایل 

فایل 

 طرح درس زبان تخصصی (1) فایل
 
طرح درس شناخت بیماریها
فایل
 
طرح درس فيزيوپاتولوژي وبیماری های جراحی
فایل
 
طرح درس مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن يک
فایل
 
 طرح درس پرستاري داخلي جراحي دو فایل
 
طرح درس تنفس
فایل
 

 

 

مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن 

فایل  فایل 
مراقبتهای ویژه در اورژانس  فایل 

 

 

 سیستم عصبی پرستاری اورژانس 2  فایل  
 خون و سیستم حفاظتی فایل  
اورژانس های قلب فایل  
طرح درس مدیریت فایل  
طرح درس آموزش به مددجو فایل فایل
طرح دوره آموزش به بیمار فایل فایل
طرح دوره روش تحقیق پیشرفته فایل فایل
طرح دوره روش تحقیق کارشناسی فایل فایل
طرح درس ارشد پرستاری مراقبت ویزه در اورژانس فایل

طرح درس کارشناسی ارشد مراقبت ویزه فایل فایل
اصول و فنون طرح دوره
فایل
اصول و مهارت عملی   فایل
اصول و مهارت نظری فایل  
بزرگسالان،آب و الکترولیتها فایل  
پرستاری مراقبت در منزل فایل