سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠
مدیر گروه : دکتر مژگان انصاری

تصویر

 

مژگان انصاری

مدرک تحصیلی:دکتری پرستاری 

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه 
سمت: مدیر گروه پرستاری  

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:
   دانلود : Ansari . cv.pdf           حجم فایل 400 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir