سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠
لیلی مؤید

مؤید

لیلی مؤید


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

 


مرتبه علمی: مربی
سمت: عضو هیات علمی دانشکده پرستاری


آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018333
فكس: 


پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

 

 

   دانلود : موید.cv (1).pdf           حجم فایل 408 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir