سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠
محمد قلی زاده

قلی زاده

محمد قلی زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  

مرتبه علمی:عضو هیات علمی دانشکده 
سمت: مربی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018311
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:
   دانلود : goolizadhe.pdf           حجم فایل 293 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir