سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠
دکتر محمدرضا قاسمی

دکتر محمدرضا قاسمی


مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری
مرتبه علمی: استادیار
سمت: عضو هیات علمی دانشکده 

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن: 05144018310
فكس: 

پست الكترونیك: ghasemimr901@mums.ac.ir
صفحه شخصی:

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir