شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
اعضاء گروه

 

         

ابوالفضل راد

صالح آبادی

ابوالفضل راد

پارسایی

 

محسن کوشان  رها صالح آبادی  لیلی مویید       هرا پارسایی مهر         

 

ابوالفضل راد


     

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir