پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧
اعضاء گروه

 

         

ابوالفضل راد

ابوالفضل راد

ابوالفضل راد

ابوالفضل راد

ابوالفضل راد

محسن کوشان  رها صالح آبادی  لیلی مویید کاظم مسکنی   
         

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir