پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En
معرفی کتابخانه  دانشکده پرستاری جوین

تاریخچه:

کتابخانه دانشکده همزمان با افتتاح این واحد دانشگاهی در سال 1394 با هدف تأمين نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي، دانشجويان، پژوهشگران و كاركنان و در جهت توسعه فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي تاسيس گرديد. کتابخانه دارای فضايي بالغ بر 80 متر مربع و شامل بخش های مخزن باز و امانت (25/2 متر)، پایگاه عرضه اطلاعات (25/92) و سالن مطالعه (32/4 متر) با ظرفیت 10 نفر به صورت مجزا برای دانشجویان خانم وآقا می باشد. تعدادکتابهای موجود در این کتابخانه  حدودا 1550جلد کتاب فارسی ولاتین می باشد .که با انجام فعاليتهايي از قبيل تهيه منابع مورد نياز كاربران خود، امانت كتاب، فراهم كردن  دسترسي به اينترنت و پايگاههاي اطلاعاتي با استفاده از 6 دستگاه رايانه، و همچنین امکان دسترسی به کتابخانه دیجیتال پزشکی RDML بالغ بر 7800 عنوان کتاب لاتین و فیلم آموزشی پزشکی، راهنمايي و آموزش استفاده كنندگان در جهت استفاده بهينه از منابع، اطلاع رساني در زمينه  پايگاه هاي اطلاعاتي  و كتابهاي تازه خريداري شده به مراجعان خود به تعداد70 نفر از ساعت 7:30 تا 15:00خدمت رساني مي نمايد. اعضای این کتابخانه را دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه و مراکز بهداشت و بیمارستان ها تشکیل می دهد.

اهداف:

ارائه منابع اطلاعاتی منابع مورد نظر اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ارتقای فعالیت های پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ارتقای دانش تخصصی اساتید،دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چشم انداز:

چشم انداز کتابخانه بیمارستان دستیابی به اهداف مطرح شده در حد مطلوب و تامین نیازهای مراجعه کنندگان و ارتقای سواد اطلاعاتی ایشان است.

جامعه استفاده کننده:

دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار