يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
مسئول دفتر

سکینه جمال آبادی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق

سمت:  مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 05144018324


پست الكترونیك:

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir