اخبار
معاون آموزشی دانشگاه عنوان کرد؛
پذیرش 402 دانشجوی جدید در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از طریق آزمون سراسری
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارگفت: تعداد402 دانشجوی جدید در 13 رشته تحصیلی مختلف از گروههای پزشکی، پیراپزشکی،بهداشت،پرستاری ومامایی از طریق آزمون سراسری 1400 در این دانشگاه پذیرش خواهند شد.
 ٢٠:٢٦ - چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
بیداد کروتا/ لحظات سخت و نفس گیر بیماران و کادر درمان سبزوار

بیداد کرونا/ لحظات سخت و نفس گیر بیماران و کادر درمان
روزهای سیاه کرونایی در مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار مردادماه 1400
 ١٢:٠٤ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:٥١ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:١٨ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١١:١٥ - سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>