چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
آیين نامه جشنواره

بسمه تعالی

آیين نامه جشنواره آموزشی شهيد مطهری

 

جشنواره آموزشی شهيد مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآيندهای جديد به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می­گردد.

ماده ۱: اهداف                                        

الف) ايجاد فضای رقابت سالم در تحولات علمی آموزشی علوم پزشکی در سطح کشور

ب) شناسایی و معرفی فرايندهای جديد آموزشی به عنوان الگو در سطح کشوری، منطقه ­ای و بين ­المللی

ج) ارج نهادن به زحمات فعالان عرصه آموزش عالی علوم پزشکی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه آموزش عالی علوم پزشکی کشور

د) ایجاد بستر مناسب جهت نشر فعالیت­های توسعه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و تبادل تجربیات

ه) تشویق تولید تجهيزات، دستگاه­ها و لوازم کمک آموزشی جدید

ماده ۲: تعاريف و اختصارات

1-2- موسسه آموزش عالی علوم پزشکی

منظور از موسسه آموزش عالی علوم پزشکی کلیه دانشگاه­ های علوم پزشکی و دانشکده­ های علوم پزشکی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور می­باشد.

 

2-2- جشنواره آموزشی

رویدادی علمی است که در پی بررسی و ارزيابی فرآيندهای برتر معرفی شده توسط مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور برگزار می­شود و منجر به شناسایی، معرفی و قدردانی فرايندها و محصولات آموزشی برتر در دو سطح دانشگاهی و کشوری می­گردد.

 

3-2- فرايند آموزشی

نوآورانه (اعم از دانشورانه و یا دانش پژوهی) گفته می‏شود که اعضای هيأت علمی، دانشجویان یا کارشناسان آموزشی انجام می­دهند تا منجر به افزايش کيفيت درونداد، فرایند یا برونداد آموزشی در یکی از حیطه­ های آموزشعلوم پزشکی گردد.

تبصره: حیطه ­های جشنواره به صورت هر دو سال یک بار به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره و تأیید معاونت آموزشی وزارت تعیین و اعلام می­شود. تعریف و مصادیق حیطه ­های جشنواره توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تدوین و به دانشگاه ­ها ابلاغ می­شود.

سطح نوآوری

نو بودن یک فرایند می­تواند در سطح دپارتمان (گروه) آموزشی، دانشکده، دانشگاه، کشوری و یا بین­ المللی باشد. منظور از نوآوری در سطح کشوری الزاما به معنای اجرای فرایند به صورت ملی نیست بلکه اجرای آن برای اولین بار در کشور نیز می­باشد.

5-2- معیارهای داوری

معیارهای مورد استفاده برای داوری در مورد یک فعالیت نوآورانه معیارهای گلاسیک هستند که به شرح زیر است:

·        داشتن اهداف مشخص

·        آماده سازي کافی

·        استفاده از روش­هاي مناسب

·        ارائه نتایج مهم

·        معرفی مؤثر برنامه

·        برخورد نقادانه

تبصره: با توجه به ماهیت متفاوت محصولات آموزشی نسبت به سایر حیطه ­ها، معیارهای متناسب برای داوری و رتبه ‏بندی محصولات آموزشی در چارچوب کلی معیارهای گلاسیک توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تدوین و ابلاغ می­گردد.

 

 

فرایند آموزشی نوآورانه­ای است که به صورت هدفمند (اهداف شفاف)، مبتنی بر شواهد موجود (آماده سازی مناسب)، روش­مند (متدولوژی مشخص) و دارای نتایج مشخص باشد.

 

فرایند آموزشی نوآورانه­ ای است که علاوه بر دارا بودن چهار معیار اول گلاسیک، به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته است.

8-2- فرایندهای برتر دانشگاهی

به فرایندهای منتخب هیأت داوران دانشگاهی اطلاق می­شود که در حیطه­ های جشنواره که همه ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت اعلام می­شود، حایز رتبه برتر در سطح دانشگاه گردند.

9-2- فرايندهای برتر کشوری

به فرايندهای منتخب هیأت داوران کشوری اطلاق می­شود که از میان فرايندهای برتر معرفی شده توسط دانشگاه ­ها به جشنواره کشوری، بر اساس رأی هیأت داوران جشنواره کشوری حایز رتبه برتر شده­اند.

10-2- وزارت

در این آیین نامه منظور از وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­باشد.

ماده 3جشنواره آموزشی شهید مطهری به صورت سالانه در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می­شود.

ماده 4: کليه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی می­توانند در جشنواره شرکت نمايند.

 

ماده 5: ارکان

1-5- هیأت داوران

مرجع تصمیم گیری در مورد انتخاب فرآیندهای برتر جشنواره شهید مطهری، هیأت داوران است. هر چند هیأت داوران بر قضاوت کمیته ­های تخصصی خود تکیه می­کند اما تصمیم گیری نهایی بر عهده هیأت داوران است.

1-1-5 ترکیب هیأت داوران جشنواره کشوری

1.    رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

2.    10 نفر از اعضای هیأت علمی صاحب نظر و خوشنام (یک نفر از هر کلان منطقه آمایشی) حداقل با رتبه دانشیاری به پیشنهاد رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و موافقت معاون آموزشی وزارت

3.    رؤسای کمیته ­های تخصصی جشنواره (بدون حق رأی در زمان رأی گیری حیطه مربوط به خود)‌

1-1-1-5 اعضای هیأت علمی عضو هیأت داوران برای یک دوره دو ساله انتخاب می­شوند. انتخاب مجدد اعضا حداکثر برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است.

2-1-1-5 احکام اعضای هیأت داوران توسط معاونت آموزشی وزارت صادر می­شود.

2-1-5 ترکیب هیأت داوران جشنواره دانشگاهی

1.    معاون آموزشی دانشگاه

2.    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

3.    5 تا 7 نفر از اعضای هیأت علمی برجسته و خوشنام دانشگاه به پیشنهاد معاون آموزشی و موافقت رئیس دانشگاه

4.    رؤسای کمیته/کمیته ­های تخصصی جشنواره (بدون حق رأی در زمان رأی گیری حیطه مربوط به خود)

 

1-2-1-5احکام اعضای هیأت داوران توسط معاونت آموزشی دانشگاه صادر می­شود.

2-5- کمیته/کمیته ­های تخصصی

جشنواره کشوری

1-2-5- کمیته ­های تخصصی کشوری به ازای حیطه ­های جشنواره، متشکل از کارشناسان و خبرگان آموزش پزشکی از میان اعضای هیأت علمی و کارشناسان آموزشی سراسر کشور تشکیل می­شوند. این افراد مسؤولیت داوری تخصصی و پیشنهاد فرایندهای برتر به هیأت داوران جشنواره را بر عهده دارند.

2-2-5- اعضای کمیته ­های تخصصی به پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و حکم معاون آموزشی وزارت برای هر دوره برگزاری جشنواره منصوب می­گردند. لازم است در انتخاب اعضای کمیته ­های تخصصی ضمن توجه به تبحر ایشان در زمینه آموزش علوم پزشکی و دانش پژوهی آموزشی حداکثر تنوع از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور لحاظ شود.

3-2-5- انتخاب مجدد اعضای کمیته ­های تخصصی بلامانع است.

4-2-5 رؤسای کمیته ­های تخصصی به پیشنهاد رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و موافقت معاون آموزشی وزارت منصوب می­شوند؛ به گونه­ ای که از هر یک از دانشگاه ­های علوم پزشکی بیش از دو نفر به عنوان رییس کمیته ­های تخصصی نباشند.

 

جشنواره دانشگاهی

کمیته/کمیته­ های تخصصی با وظایف مشابه کمیته­ های تخصصی کشوری در دانشگاه تشکیل می­گردد ولی تعداد و ترکیب اعضای کمیته/کمیته­ های تخصصی بر حسب شرایط دانشگاه و به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و موافقت معاون آموزشی دانشگاه مشخص می­شود.

3-5- دبیرخانه جشنواره 

1-3-5 دبیرخانه جشنواره کشوری شهید مطهری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت و دبیرخانه جشنواره دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مستقر می­باشد.

2-3-5 دبیرخانه، مسؤولیت انجام کلیه امور اداری مشتمل بر اطلاع رسانی، انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامه ­ها، مدیریت فرایند داوری، برگزاری جلسات کمیته­ های تخصصی و هیأت داوران و در نهایت برگزاری مراسم جشنواره را بر عهده دارد.

4-5- کمیته اجرایی

جشنواره کشوری

برای هدايت و اجرای برنامه­ های جشنواره کشوری، کميته اجرایی جشنواره متشکل از اعضای زیر تشکيل می­شود تا نسبت به برنامه ریزی و اجرایی کردن امور مرتبط با برگزاری جشنواره کشوری اقدام نمايد.

·         معاون آموزشی وزارت (رییس جشنواره)

·        رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت (دبیر علمی جشنواره)

·        معاون اجرايی معاونت آموزشی

·        دبير اجرایی به انتخاب رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت

·        معاونان و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت به انتخاب رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت

جشنواره دانشگاهی

در دانشگاه ­ها کميته اجرایی با شرح وظایف مشابه و با تعدیلات مورد نیاز حسب شرایط دانشگاه تشکيل می­گردد.

تبصرهواگذاری بخشی از کارهای اجرایی در هر دو سطح کشوری و دانشگاهی به بخش خصوصی بلامانع است.

 

ماده 6: دانشگاه ­ها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذيرش فرايندهای ارایه شده توسط اعضای هيأت علمی يا همکاران ایشان پس از تأیيد گروه مربوطه/معاون آموزشی دانشکده (حسب مورد) اقدام نمايند تا پس از طی مراحل داوری از فرایندهای برتر در جشنواره دانشگاهی تقدیر به عمل آید.

ماده 7: ارزیابی فرایندها

1-7- روند کلی داوری بر اساس مراحل زیر می­باشد:

1.      غربالگری اولیه فرایندها از نظر معیارهای ورود و خروج جشنواره

2.      احراز تحقق معیارهای دانش پژوهی آموزشی (گلاسیک) به عنوان معیارهای حداقلی

3.      داوری و تعیین رتبه فرایندهای دارای معیارهای حداقلی

4.      بررسی فرایندهای برگزیده شده در جلسه کمیته تخصصی و ارایه پیشنهاد فرایندها به هیأت داوران

5.      بررسی فرایندها در هیأت داوران و تعیین فرایندهای برتر

تبصره: در تداوم روال طی شده در دوره های پیشین جشنواره، صرفا در یازدهمین دوره جشنواره، به فرایندهایی که واجد معیارهای چهارگانه اول گلاسیک باشند اجازه ورود به مرحله رقابتی جشنواره داده می شود. از دوره دوازدهم، صرفا فرایندهایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار باشند.

2-7 هر یک از کمیته­ های تخصصی به میزان دو برابر تعداد رتبه های هر حیطه، فرایندهای برتر را به هیأت داوران پیشنهاد می­کند. هیأت داوران صرفا از میان فرایندهای معرفی شده توسط کمیته تخصصی مربوط نسبت به انتخاب نهایی فرایندهای برتر اقدام می­کند.

3-7 جلسات هیأت داوران و کمیته­ های تخصصی با حضور دوسوم اعضای دارای حق رأی رسمیت می­یابد و تصمیم های آن با اکثریت مطلق آرای اعضای دارای حق رای معتبر است.

تبصره: در هنگام رأی گیری هیأت داوران، رؤسای کمیته ­های تخصصی در حیطه تخصصی خود فاقد حق رأی می­باشند.

4-7 جزییات معیارها، روند داوری و ابزارهای مورد نیاز برای بررسی فرایندها و نیز مقررات مربوط به مدیریت تعارض منافع در قالب شیوه ­نامه اجرایی جشنواره توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می­شود.

ماده 8: دانشگاه ­ها در ارديبهشت ماه هر سال مقارن با هفته آموزش ضمن برگزاری جشنواره دانشگاهی نسبت به معرفی و تجليل از فرآيندهای آموزشی برتر خود اقدام می ­نمايند. یک فرایند در هر حیطه به عنوان فرآيند برتر دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی می­گردد.

تبصره 1: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی می­تواند به ازای هر حیطه جشنواره حداکثر دو فرایند برتر برای شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری معرفی نماید.  

تبصره 2: با توجه به ماهیت کشوری فرایندهای در حال انجام در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و به منظور حفظ ظرفیت جشنواره شهید مطهری برای ارج نهادن به فرایندهای در حال انجام در دانشگاه ­ها/دانشکده­ های علوم پزشکی، فرایندهای ستاد وزارت مستقل از فرایندهای دانشگاه­ها مورد ارزیابی و فرایندهای برتر همزمان با جشنواره شهید مطهری مورد تقدیر قرار می­گیرند. معیارها و روند داوری مشابه ارزیابی فرایندهای ارسالی از دانشگاه­ها خواهد بود و حداکثر تعداد جوایز در هر یک از حیطه ها یک فرایند می­باشد. 

 

ماده 9: فرآيندهای برتر کشوری از میان فرایندهای برتر معرفی شده از سوی دانشگاه ­ها و در طی فرایند ارزیابی کشوری انتخاب می­شوند. این فرایندها در جشنواره کشوری که همه ساله همزمان با همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می­ گردد، معرفی و از آنها تقدير و تجليل به عمل خواهد آمد.

ماده 10: امتیازات فرایندهای برتر

1-10- امتیازات فرایندهای برتر کشوری:

·        امتیاز دانش پژوهی کشوری به فرایندهای برتر

·         جوایز نقدی/غیرنقدی

2-10-امتیازات فرایندهای برتر دانشگاهی می­تواند شامل موارد زیر باشد:

·        اعطاء امتيازات آموزشی اعم از پايه تشويقی، امتیاز دانش پژوهی

·        کمک هزینه شرکت در کنگره­های آموزشی

·        جوایز نقدی/غیرنقدی

تبصره 1: کلیه امتیازات دانشگاهی براساس پیشنهاد معاونت آموزشی دانشگاه و تصویب مراجع مربوطه در دانشگاه خواهد بود.

تبصره 2: وزارت و دانشگاه ­ها می­تواند فرایندهایی را صرفا به منظور ترغیب فعالیت­های نوآورانه قابل تقدیر اعلام نماید ولی مشمول امتیازات فرایندهای برتر نخواهند بود

ماده 11: هزينه­ های جشنواره

هزینه­ های جشنواره کشوری از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمين و پرداخت خواهد شد. هزينه ­های مربوط به جشنواره دانشگاهی از محل اعتبارات دانشگاه­ ها تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: جذب کمک از اشخاص حقيقی و حقوقی برای برگزاری جشنواره بلامانع است.

تبصره ۲: سالانه به منظور اجرای جشنواره آموزشی شهيد مطهری اعتبارات لازم در بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به طور متناظر در دانشگاه ­ها پيش بينی می­گردد.

ماده 12: حضور نماينده و يا نمايندگان وزارت در جشنواره دانشگاهی در صورت دعوت بلامانع می­باشد.

ماده 13: دانشگاه ها گزارش مکتوبی از نحوه انتخاب و اجرا جشنواره را به دبيرخانه جشنواره مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت ارسال می­نمايند.

 

اين آیين نامه شامل 13 ماده و 10 تبصره از زمان ابلاغ لازم الاجرا می­باشد

 دانلود فایل PDF

کارگاه فرآیند نویسی