دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

درراستاي تحقق اهداف نظام سلامت در كشور و در اجراي سياست هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مبني بر دسترسي سهل و سريع جامعه به خدمات بهداشتي اوليه( P.H.C ) ، در اولين سطح از ارائه خدمات اقدام به تأسيس خانه هاي بهداشت با پرسنل بومي در سطح روستا شده است .خانه هاي بهداشت به عنوان اولين واحد ارائه دهنده خدمات در نظام شبكه بهداشتي درماني كشور هستند ، افراد شاغل در خانه هاي بهداشت بهورز ناميده ميشوند .مراكز آموزش بهورزي با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارت هاي كافي تاسيس گرديده اند. اين هدف از طريق آموزش و تربيت بهورزان قبل از استخدام و تدوين برنامه بازآموزي آنان تحقق مي يابد . در نظام خدمات بهداشتی، درمانی ، مرکز آموزش بهورزی از جایگاهی وزین، حساس و پراهمیت برخوردار می باشد. بهورزان از ارکان عمده جلب مشارکتهای مردمی در روستا بوده و از طریق عرضه توام خدمات بهداشتی،درمانی و آموزشی در رسیدن به هدف اصلی سیستم شبکه و مراقبتهای اولیه بهداشتی( P.H.C ) یعنی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه عناصری بسیار کارا و موثر می باشند ، بنابراین نیاز بهداشتی جامعه می طلبد که در آموزش علمی، عملی و معنوی این عزیزان نهایت دقت، کوشش و دلسوزی معمول گشته و تمام امکانات آموزشی جهت تربیت هر چه بیشتر و بهتر آنها بکار گرفته شود.