دسترسی سریع
چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی:

 

 

کارشناس کمیته :

الهه سادات قریشی

 تحصیلات : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرسی

آدرس الکترونیکی : elaheghoreishi85@yahoo.com

  تلفن تماس : 44018462