دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

پیشینه گروه سلامت خانواده

 

خانواده واحد اصلی جامعه است. تغییر سریع جمعیتی، اجتماعی - اقتصادی بر الگوهای شکل گیری خانواده و زندگی خانوادگی اثر می گذارد و تغییرهای چشمگیری را در ترکیب و ساختار خانواده ها ایجاد می کند. سلامت خانواده به مجموعه مراقبت هاي بهداشتي، پيشگيري، درماني و بازتواني افراد خانواده در شرايط مختلف زندگي بويژه شرايط آسيب پذيرتر، با هدف كاهش ابتلا به بيماري و مرگ و مير از دوران شير خوارگي تا سالمندي و ارتقاء تكامل جسمي و رواني كودكان و نوجوانان و بالغين در خانواده اطلاق می گردد.

گروه سلامت خانواده، متولی طراحی ، سیاستگزاری و نظارت بر اجرای برنامه ها ي بهداشتی اولویت دار گروههای هدف (نوزادان،کودکان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار ) در جامعه تحت پوشش و به خصوص برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران – نوزادان– كودكان – نوجوانان ، زنان و سالمندان كشور) و همچنین مجری برنامه های باروري سالم و جمعيت می باشد.

سابقه فعالیت های متمرکز این گروه به عنوان یکی از واحدهای معاونت بهداشتی به سال 1368 برمی گردد. درآن زمان به علت تغییر ساختاری اداره کل بهداری استان و ایجاد تشکیلات جدید ، برنامه تنظیم خانواده به عنوان یکی از برنامه های گروه سلامت خانواده و جمعیت جای داده شد. در ابتدا فعالیت های این برنامه در قالب برنامه ریزی در زمینه روش های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بود . پس از مدتی به علت نهادینه شدن برنامه های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و نیز نیاز به توجه ویژه به برنامه های مراقبت کودکان و مادران، موضوع تجدید نظر درباره ارائه مراقبت های بهداشتی ادغام یافته قبلی به این دو گروه هدف بصورت یکی از دغدغه های مهم علمی و عملی این گروه تبدیل شد .بدین ترتیب پس از اعمال نظرات کارشناسی در خصوص نحوه ارائه ، آموزش عمومی ،پژوهش و عملیات آماری در سطوح مختلف بهداشت خانواده،نام گروه به بهداشت خانواده تغییریافت و وظایف آن گسترش بیشتری پیدا کرد .در سال 1375 علاوه بر برنامه تنظیم خانواده ، سلامت کودکان ،سلامت مادران که خود شامل زیر برنامه های دیگری نیز بود، موضوع جدیدی که مرتبط با خدمات IUD گذاری تنظیم خانواده یعنی گرفتن لام های پاپ اسمیر بود، بنام پیشگیری از سرطان گردن رحم و بدنبال آن با توجه به اهمیت برنامه های پیشگیری از سرطان های شایع زنان در ارتقاء‌ سلامت زنان ،برنامه سلامت زنان ایجاد شد .سپس در سال 1377بدنبال اوج گیری مباحث سالخوردگی جمعیت در جهان و بخصوص در کشور های در حال توسعه و نیز پشتیبانی سازمان های بین المللی از برنامه های حمایتی سالمندان،برنامه سلامت سالمندان به سایر برنامه های بهداشت خانواده افزوده شد . بدین ترتیب به علت طیف گسترده ای از فعالیت های تامین سلامت که درگروه هدف خانواده معنا می گرفت گروه بهداشت خانواده به گروه سلامت خانواده و جمعیت تغییر نام داد.

در حال حاضر برنامه های زیر مجموعه گروه سلامت خانواده عبارتند از:

عنوان برنامه                  
عمده هدف برنامه
برنامه جوانی جمعیت

برنامه سلامت مادران ارائه مراقبت های پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان به منظور حفظ و تامین سلامت مادر و نوزاد
برنامه سلامت کودکان حفظ، تامین و ارتقاء سلامت کودکان جامعه تحت پوشش
برنامه ترویج تغیه با شیر مادر ترویج تغذیه با شیر مادر جهت ارتقاء سلامت شیرخواران و پیشگیری از مرگ و میر در آنها
برنامه سلامت میانسالان ارتقاء سلامت زنان و مردان میانسال(59-30 ساله)

برنامه سلامت سالمندان

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی سالمندان (60سال و بالاتر)به منظور بهره مندی آنان ار کیفیت زندگی بهتر
برنامه سلامت نوزادان ارتقاءسطح سلامت  و بقای نوزادان

اسناد و نقشه راه:

  1. نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران
  2. برنامه تحول نظام سلامت

   دانلود : WHO Report-2014.pdf           حجم فایل 2542 KB