• حضور فعال دانشگاه در بیست و چهارمین همایش آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
  بیست و چهارمین همایش آموزش علوم پزشکی و شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از مورخ ۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

 • ترنم بهاری در پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  ترنم بهاری در پردیس

 • ارتقاع 5 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1401
  با مصوبه هیات ممیزه وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال جاری صورت گرفت: ارتقاع 5 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درسال 1401

 • تقدیر مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دست اندرکاران و همکاران دانشگاه در برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
  تقدیر مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان

 • جزئیات آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اعلام شد؛ شروع کلاس‌ها از ۳۰ بهمن ماه 1401
  تقویم آموزشی و چگونگی برگزاری کلاس‌ها و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سوی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شد.

اساتید مشاور

 

 

لیست اساتید مشاور دانشکده پرستاری جوین در نیمسال اول 1402-1401

 

نام ونام خانوادگی استاد

رشته دانشجویان

نیمسال ورود

شماره تماس استاد

ایمیل استاد

ساعت حضوراستاد

روز

ساعت

آقای هادی حسنی

پرستاری

1401.2

09195497126

Hasani1376@gmail.com

یکشنبه

8-12

آقای هادی حسنی

پرستاری

1400.2

09195497126

Hasani1376@gmail.com

شنبه

8-10

سرکار خانم عالمه ده نبی 

پرستاری

1399.2

05145223810

a.dehnabi95@gmail.com

سه شنبه

14-16

سرکار خانم سمیرا فوجی

پرستاری

1398.2

05145223810

samirafoji@yahoo.com

سه شنبه

16-18

خانم دکتر عزت صمدی پور

فوریت پزشکی

1399.2

09153715910

samadipourez@gmail.com

چهارشنبه

8-12

خانم دکتر عزت صمدی پور

فوریت پزشکی

1401.2

09153715910

samadipourez@gmail.com

چهارشنبه

8-12

خانم کبری سردارآبادی

فوریت پزشکی

14002

09904884425

Amozesh.joveyn@gmail.com

یکشبنه

10-14

 

منو اصلی
پیوندهای مفید


 
دسترسی سریع