جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
مژده ناوی نژاد

 

 

مژده ناوی نژاد


مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی
سمت: عضو هیات علمی بالینی

آدرس: بیمارستان مبینی
تلفن:
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

 

 

گروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir