دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
خانم طاهره توفیقیان(مدیر گروه پرستاری)

طاهره توفیقیان


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

مرتبه علمی: مربی
سمت: مدیر گروه پرستاری

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018312
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir