دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

معرفی کمیته پژوهش در آموزش :

کمیته پژوهش در آموزش یکی از کمیته های زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) است که رسالت اصلی این کمیته، تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهش در آموزش می باشد. با توجه به اینکه آموزش، نقش مهمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد، انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی در کنار سایر وظایف آموزشی، اجرایی، ارائه خدمات درمانی و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این واحد در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش پژوهشهای آموزشی، اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در آموزش پزشکی، انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی و تامین منابع و ایجاد تسهیلات مالی در جهت انجام پژوهش ها، فعالیت می نماید.

 

برنامه ها و اهداف كميته پژوهش در آموزش:

تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضای هئیت علمی و دانشجویان

نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

اصلاح روند تصویب پروپوزال، بررسی گزارش نهایی و کاربست طرح های پژوهش در آموزش و اطلاع رسانی در سایت مرکز

تصویب طرح های پژوهش در آموزش

اتخاذ سیاست هایی جهت تسهیل فرایند تصویب طرح های ارائه شده در زمینه مسائل آموزشی

برنامه ریزی سیاست های تشویقی برای مجریان طرح ها

اتخاذ سیاستهایی جهت جذب پژوهشگران به سمت پژوهش در آموزش منطبق با اولویت ها

کمک به انجام پایان نامه های دارای موضوعات حوزه آموزش پزشکی و تلاش در جهت هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت آموزش پزشکی

 

فعاليتهاي واحد پژوهش در آموزش:

1-      تهيه وتدوين ساختار پژوهش در آموزش

2-      تعيين اهداف كلي واهداف اختصاصی

3-      تعيين اعضاء كميته پژوهش در آموزش

4-      تنظيم و برگزاري جلسات شوراهاي پژوهش در آموزش

5-      تنظيم وبرگزاري كارگاههاي لازم آموزشي پژوهشي

6-      اطلاع رساني به اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در مورد فعاليتهاي حوزه هاي پژوهش درآموزش

7-      تعيين محورهاي پژوهش درآموزش براساس نيازهاي دانشگاه

8-      اولويت بندي واختصاص منابع به طرحهاي تحقيقاتي

9-      نظارت برحسن اجراي طرحهاي تحقيقاتي پژوهش درآموزش

10-   كارشناسي طرحهاي تحقيقاتي ازديدگاه روش شناسی از طريق طرح كردن دركميته پژوهش در آموزش

11-   ثبت فعاليتهاي پژوهشي كليه اعضاء هيئت علمي فعال درحوزه آموزش پزشكي (شركت دركنگره ها ،چاپ مقالات و...) جهت ارائه گزارش سالانه، شركت درهفته پژوهش و...

12-   مشاركت دركنفرانس ها، همايش هاي آموزش پزشكي داخلي وخارجي، اطلاع رساني نتايج تحقيقات واستفاده ازنتايج ديگر دانشگاهها و مؤسسات درجهت پيشبرد اهداف آموزشي دانشگاه

 

شرح وظایف

 

 • سیاستگذاری در زمینه پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • تقویت رویکرد آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد
 • ساماندهی پایگاه های داده و منابع در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه
 • طراحی پژوهش های توسعه ای و محصول محور در حوزه آموزش علوم پزشکی
 • جاری سازی گفتمان طرح تحول و نوآوری در تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی
 • ایجاد و توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات آموزش پزشکی داخلی و خارجی
 • بررسی و تصویب طرح های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش و کاربست آنها
 • ارائه برنامه های نوآورانه با هدف تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه در حوزه آموزش علوم پزشکی