دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

مسئول کمیته استعدادهای درخشان:

آقای دکتر سید علیرضا جوادی نیا، دکتری تخصصی پرتودرمانی (رادیوتراپی)

آدرس الکترونیکی: javadinia.alireza@gmail.com

 

کارشناس کمیته:

 الهه سادات قریشی نژاد،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آدرس الکترونیکی:elaheghoreishi@yahoo.com

تلفن: 44018462-051