دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
En

 

 

معرفي کمیته حمایت از استعدادهاي درخشان:

 

راه اندازی مراکز نخبگان و استعداد درخشان در دانشگاههای کشور به منظور حمایت هرچه بهتر و فراهم ساختن امکانات پژوهشى و علمی براى استعدادهاى درخشان، در داخل کشور و جلوگيرى از مهاجرت بی رویه اين استعدادها بوده است. شورای هدایت نخبگان و استعداهای درخشان در کنار شورای مشاوران هیئت علمی و شورای مشاوران دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مسئول شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضو گیری این دانشجویان می باشد، همچنین این شورا با عنايت به اهميت حفظ و حمايت از استعدادهای درخشان و به منظور هدايت اين نیروهای بالقوه علمی فعاليت خود را آغاز کرده است تا در راستای شکوفایی نخبگان و استعدادهاى درخشان با توجه به امکانات، نيازهاى مورد درخواست دانشجويان را در جهت برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشی مدنظر قرار داده و به عنوان مرکز دانشگاهی براى ايجاد قوانين خاص و رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پيشقدم باشد.

 

شرح وظایف

    1.   شناسايي استعدادها و عملكردهاي  درخشان و طبقه بندي آن به شيوه عملي 

    2.   ايجاد زمينه براي شكوفايي و باروري استعدادها و خلاقيتها و تسهيل فعاليتهاي ايشان 

    3.   هدايت صحيح استعدادها به سمت اولويت نيازهاي كشور  

    4.   استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي دانشجويان  مستعد در پيشبرد اهداف مديريتي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني دانشگاه  

    5.   گسترش نوآوري، ابداع و خلاقيت، توان رهبري و كارآفريني در بين صاحبان استعدادها و عملكردهاي درخشان