• برگزاری کارگاه کارآزمايي بالیني تصادفي شده

  • تقویم پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
    real.time pcr

  • برگزاری کارگاه بین المللی سازی در پژوهش98 توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزارشد
    با اجرای این سمینار آموزشی وپژوهشی بصورت وبینار با دانشگاه علوم پزشکی گناباددر محل سالن دکتر سیادتی پردیس دانشگاه سبزوار برگزار شد.

کارگاهها
 ١٠:٥٥ - دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٠٤ - دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٠٠ - دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری کارگاه بین المللی سازی در پژوهش98 توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزارشد
با اجرای این سمینار آموزشی وپژوهشی بصورت وبینار با دانشگاه علوم پزشکی گناباددر محل سالن دکتر سیادتی پردیس دانشگاه سبزوار برگزار شد.
 ٠٩:٤٥ - دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کـارگـاه بـیـن المـلـلـی سـازی در حـوزه پـژوهـش
با حضور آقای دکتر صفات استاد دانشگاه برادفورد انگلستان
 ٠٩:٤٣ - دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112              فکس: 44018484-051

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir