مسئولین فیزیک بهداشت

 مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه :


 دکتر روح اله قهرمانی اصل

 

 

مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستان های تابعه دانشگاه:


1- بیمارستان حشمتیه :  مجتبی وظیفه شناس

2- بیمارستان واسعی : علی اکبر شکیبان فر

3- بیمارستان امداد شهید بهشتی : مهدی ابارشی

4- بیمارستان مبینی :  زهرا ایمانی مقدم

5- بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) نقاب : خانم ملایجردی

6- بیمارستان ولیعصر (عج) جغتای : آقای ذاکری