مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

 

سیاست های کلان بیمارستان شهیدان  مبینی

سیاست های اصلی بیمارستان شهیدان مبینی  بر مبنای  سیاست های استراتژیک و در راستاي تحقق دستورات و منويات ابلاغ شده از سوي رهبري نظام حضرت آيت الله خامنه‌اي و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر سیاست های کلی سلامت، سیاست های کلی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست های کلی نظام اداری است که به منظور دستیابی به اهداف کلان و تحقق ماموریت بیمارستان توسط تیم مدیریت اجرایی تدوین و به اطلاع ذینفعان کلیدی می رسد.

سیاست های اصلی بیمارستان و پیش بینی راهکارهای کلان، چارچوب برنامه ریزی های تیم مدیریت اجرایی و هدایتگر برنامه ها و رفتار سازمانی بوده و بدین شرح می باشد.

سیاست های بیمارستان

ذینفعان کلیدی

جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/همراهان،  کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...)

بیماران، همراهان، مراجعین، کارکنان، سازمان های بیمه گر، امور مالی و دانشگاه علوم پزشکی

ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا، خطر و بهبود مستمر کیفیت خدمات

بیماران، همراهان، مراجعین و کارکنان

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس صلاحیت و شرایط احراز مبتنی بر قوانین و سیاست های وزارت متبوع

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت توسعه دانشگاه، کارکنان و  بیماران

جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمان های مرتبط و ...

سازمانهای مردم نهاد، خیرین، کارکنان مرکز، بیماران و هیات امنا

توجه به رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت انضباط مالی و افزایش بهره وری با تعریف و تولید بسته‌های خدمتي نوين و حذف  اقدامات زائد و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان براي بيماران

تیم اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانی،کارکنان،  بیماران،  پیمانکاران و سازمان های بیمه گر

 

ترویج زایمان طبیعی

معاونت درمان دانشگاه، بیماران و کارکنان

ترویج فرهنگ نتیجه گرایی با تکیه بر خرد جمعی و  مشارکت گروهی در جهت بهبود مستمر فرایندها با اولویت بخشی به ایمنی بیمار

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان، بیماران و کارکنان

ارتقای فرهنگ سازمانی متناسب با ارزش‌های اسلامي، اخلاق  پزشکي و آداب حرفه‌اي به منظور تربيت و توانمندسازي کارکنان و  ايجاد ارتباط اثربخش بين فردي و سازماني در كاركنان و تعامل سازنده و موثر با مردم

تیم مدیریت اجرایی بیمارستان و کمیته اخلاق بیمارستان، بیماران و کارکنان

تعریف و تولید بسته های خدمتی نوین و حذف  اقدامات زاید و هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان برای بیماران

تیم اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانی، کارکنان و  بیماران