دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

برنامه استراتژیک:

رسالت

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار ایجاد شرایط مطلوب برای ارتقا سطوح کمی و کیفی آموزش گروههای مختلف علوم پزشکی دانشگاه به منظور ارتقاي سلامت جامعه را ماموريت اصلي خود مي داند .از اینرو در جهت توانمندسازی نیروهای انسانی و افزایش انگیزه در مدرسین و فراگیران از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت موثر بر فرایندهای آموزشی، توسعه پژوهش در آموزش، نظارت و ارزشیابی ،آموزش و بازآموزی مدرسین و فراگیران با استفاده از فناوری های مناسب و نوین، در حیطه ها و ابعاد مختلف آموزشی گام بر می دارد.

 

 

چشم انداز

تبديل به نهادي شناخته شده و مؤثر در ارتقاي كيفيت آموزش در بين جامعه دانشگاهي، مديران و اعضاي هيأت علمي دانشگاه است كه از قابليت همكاري با اين نهادها براي بهبود مستمر و ارتقاي منزلت آموزش در دانشگاه برخوردار است. در اين راستا هدف نهايي فعاليت­هاي مركز تبديل گروه هاي آموزشي، دانشكده ­ها و مراكز آموزشي- درماني تابعه دانشگاه به كانون هاي درون زاد توسعه آموزش است كه كليه فعاليت­ هاي آموزشي خود را بر اساس بهترين شواهد موجود ساماندهي كرده، مستمرا در جهت ارتقا و تضمين كيفيت آموزشي خود اقدام نموده و در جهت توليد علم در اين حوزه فعال باشند.

         علاوه بر اين مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه خواهد كوشيد تا ضمن ارتقا جايگاه خود در سطح منطقه اي، در سطح كشوري نيز به عنوان نهادي موثر و كارآمد در عرصه توسعه آموزش، با قابليت ارايه مشاوره به مراكز مشابه و نيز مناسب براي همكاري هاي منطقه اي شناخته شود.

 

اهداف کلان برنامه

 

·        ارتقا کیفیت برنامه هاي آموزشي در دانشگاه

·        توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی

·         توسعه کمي و کيفي منابع انسانی

·         توسعه کمی و کیفی فعاليت هاي پژوهش در آموزش

·          بهبود نظام پايش و ارزشيابي نظام آموزشي

·        ارتقاء پاسخگویی نظام آموزشی دانشگاه در راستای نیازهای جامعه