جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
تماس با ما:

سبزوار-خیابان طالقانی-معاونت بهداشتی-ساختمان شماره 2-طبقه اول -مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تلفن تماس: 44645200(داخلی :215)

پست الکترونیک: sdh@medsab.ac.ir


دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir