جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت:

1.      عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت.

2.      سبک زندگی سالم ( رفتار،فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات).

3.      درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت.

4.      پیشگیری از بیماریها و ارتقاء کمی و کیفی سلامت.

5.      سوء مصرف مواد، داروها، روانگردان ها، دخانیات

6.      عوامل خطر سلامت، ناهنجاریها، آسیب ها

7.      کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری های مزمن و سرطان ها

8.      تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها

9.      توانبخشی، طب سنتی و جایگزین در بیماری های مزمن، حوادث و سرطان ها

10.  نظام سلامت (مديريت، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی، بهداشتی درمانی)

11.  خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی)

 

12.  الویت های پژوهشی، توسعه و توانمند سازی پژوهش های مبتنی بر جامعه

13.  همكاري هاي بين بخشي، مشاركت هاي مردمي،

14.  تعیین نیازهای سلامت 

15.   توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت

16.  حقوق، رضایت و ایمنی مشتریان

17.  بار بیماری ها و نظام مراقبت از بیماریها و شاخص های سلامت و بیماری

18.  آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران

19.  سلامت مادران (تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته)،

20.  سلامت کودکان و شیر مادر

21.  استفاده و عوامل عدم استفاده از دانش موجود برای ارتقاء سطح سلامت

22.  بررسي شیوع و عوامل خطر مرتبط با بيماريهاي غير واگير در جمعیت تحت پوشش (با اولويت : ديابت- فشارخون – بيماريهاي قلبي و عروقي – سرطان ها )

23.  بررسي فراواني حوادث و عوامل موثر بر بروز آن  ( با اولويت حوادث ترافيكي و شغلي .... )

24.  بررسي عوامل زيان آور ( فيزيكي – شيميايي- ارگونوميك و رواني ) محيط كار.

25.  بررسي شيوع رفتارهاي پرخطر ( اعتياد – سيگار – الكل – رفتار پرخطرجنسي و .... ) در بين نوجوانان و جوانان و تاثير آموزش مهارتهاي زندگي و خود مراقبتي در كنترل رفتارهاي پرخطر

26.  راهكارهاي افزايش نرخ باروري كلي با اولويت بررسي نگرش مردم نسبت به افزايش باروري

27.  بررسي عوامل خطر سلامت در ميان سالي و تاثير  سبك زندگي و خود مراقبتي در سالمندي سالم

 

 

 

 

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir