جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
گزارش  عملکرد مركز تحقيقات  عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در سال 1395

1-      برگزاري جلسات شوراي پژوهشي مركز تحقيقات  تقریبا هر یک ماه  يك بار

2-      برگزاری جلسات همفکری با واحد های معاونت بهداشتی در سال 95 مبنی بر ارائه پیشنهاداتی جهت تدوین پروپوزال های اثر بخش

3-      برگزاری جلسه همفکری با واحد مدیریت بلایا و مبارزه با بیماری ها و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با اقدامات انجام شده در سال 95

4-      برگزاری جلسه همفکری با واحد مبارزه با بیماری ها جهت تدوین پروپوزالی مبنی بربررسی عوامل مرتبط بر مرگ ناشی از آنفلونزا

5-      طرح موضوع خدمات قابل ارائه در این واحد در شورای مدیران در سال 95

6-      مشارکت در درج اصلاحات و تبادل نظر در نسخه اولیه و نهایی   سند ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر به سفارش واحد مبارزه با بیماری ها  در سال 95

7-      تدوین و پیگیری مکاتبات با معاونت بهداشتی جهت شفاف سازی خدمات قابل ارائه توسط واحد

8-      اعلام آمادگی جهت برگزاری آموزش جستجوی پایگاه های اطلاعاتی و اصول اولیه ورود اطلاعات به نرم افزار SPSS و انجام چندین مرحله مکاتبه با مسئولین مراکزدر راستای اقدامات قابل انجام

9-      ارتباط با مجمع خیرین سلامت جهت ارائه راهکار هایی جهت بهبود سلامت مردم و بررسی عوامل موثر بر سلامت از دیدگاه آنان

10-  انجام بررسی ها و اقداماتی در زمینه تاسیس مرکز تحقیقات ارتقا سلامت

11-  انجام اقدامات اولیه جهت گردآوری آمار  مصرف دخانیات در مدارس و ارائه آن جهت انجام مداخلات رفتاری در سالهای اولیه زندگی کودک با همکاری واحد بهداشت خانواده

تدوین ، مشاوره  ، تصویب 31 مورد پروپوزال- تهیه گزارش مبتنی بر داده های گردآوری شده در واحد های مبارزه با بیماری ها ، بهداشت خانواده و... جهت استفاده در برنامه ریزی های معاونت بهداشتی

1-      بررسی اثر گیاه ترنجبین بر مسمومیت حاملگی زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی سبزواردر سال 95

2-      مقایسه اثر کپسول گل مغربی و ایبو پروفن در درمان سندرم پیش از قاعدگی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان سبزواردر سال 95

3-      بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره وری در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه ها در شهر سبزوار در سال 95

4-      بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن درمراکز نگهداری سالمندان در شهر سبزوار در سال 95

5-      بررسی آگاهی ، باور و عملکرد مادران در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماه در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 95

6-      بررسی وضعیت پاسخگویی سیستم های بهداشتی در شهر سبزوار در سال 95

7-      بررسی روند شاخص های اسپیرومتری ، عوامل مرتبط با آن در بروز بیماری رستریکتیو ریه در کارگران کارخانه سیمان مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان سبزوار جهت معاینات شغلی بین سالهای 1387 تا 1394

8-      پايش استانداردهاي اخلاق حرفه اي پرستاري از ديد پرستاران شاغل در بيمارستان های شهر سبزوار سال 95

9-      عنوان بررسي شيوع علايم اوليه توده هاي تخمداني در مراجعين به بيمارستان شهيدان مبینی در سال 95 (طرح مشترک با معاونت آموزشی)

10-  بررسی شیوع و عوامل موثر بر کم کاری تیروئید در نوزادان تازه متولد شده در شهرستان سبزواردر سال 95-91

11-  بررسی روند بودجه کل کشور در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کل کشور(در مرحله مقاله) سال 95

12-  بررسی کیفیت زندگی بیماران دیالیزی و عوامل مرتبط با آن در سال 95(در مرحله مقاله)

13-  تهیه گزارش  توصیفی مرگ مادر باردار بین سالهای 1394-1380 به سفارش معاونت محترم بهداشتی در سال 95( به اتمام رسیده است )

14-  تهیه گزارش مرگ 30 – 70 سال بین سال های 94-90به سفارش معاونت بهداشتی  در سال 95( به اتمام رسیده است)

15-  بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر  نظریه خود کارآمدی بر ارتقاء خودکارآمدی و سبک زندگی داوطلبین  سلامت  مراکز بهداشتی درمانی شهرستان  سبزوار  در سال 95

16-  بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی وباورهای غیر منطقی بارضایت از زندگی دربین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر سال 95( طرح مشترک با کمیته دانشجویی)

17-  مقایسه بیهوشی  توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول در کاهش نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولاردر سال 95

18-  مقایسه اثر پودر زنجبیل ومتوکلوپیرامیدخوراکی قبل از عمل بر تهوع بعد از عمل لاپاراسکپی کله سیستکتومی در سال 95

19-  بررسی وضعیت مدیریت آب در بیمارستانهای خراسان رضوی در سال 1394 – 1395

20-  مقایسه اثر پودر زنجبیل ومتوکلوپیرامیدخوراکی قبل از عمل بر تهوع بعد از عمل لاپاراسکپی کله سیستکتومی در سال 95(مقاله ارائه شده است)

21-  مقایسه اثرات درمانی  داروهای ضدافسردگی ومسکن ها دردرمان کمردرددر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درسال1395(طرح مشترک با بیمارستان امداد)

22-  بررسی کیفیت خواب به دنبال شکستگی های شایع ارتوپدی و تاثیر بهبود شکستگی ها روی آن (طرح مشترک با بیمارستان امداد) سال 95

23-  مشارکت در دو پایان نامه در معاونت بهداشتی

24-  بررسی شاخص های جسمی در دانش آموزان دبستان  های شهر سبزوارسال 95(طرح مشترک با کمیته دانشجویی)

25-  بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات شنوایی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین کلینیک بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت سبزواردر سال 1395  (طرح مشترک با کمیته دانشجویی)

26-   رابطه کمال گرایی و سبک های فرزند پروری باملاک های انتخاب همسر دربین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر سال 95(طرح مشترک با کمیته دانشجویی)(مقاله ارائه شد و در همایش بین المللی سواد سلامت برگزیده شد)

27-  مقایسه سطح سرمی  پروزسترون واسترادیول وگنادوتروپین جفتی در حاملگی نرمال و تهدید به سقط در سال 95

28-  بررسی شیوع کم خونی مادران باردار در شهر سبزوار (طرح مشترک با کمیته تحقیقات دانشجویی)

29-  بررسی میزان تمایل خیرین برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت در شهر سبزوار در سال 1395(طرح مشترک با کمیته تحقیقات دانشجویی)

30-  بررسی میزان آگاهی  پرستاران از حقوق و اختیارات خود در بیمارستان های سبزوار سال 1395(طرح مشترک با کمیته تحقیقات دانشجویی)

عنوان پروپوزال های  داوری شده  توسط این واحد      

1-      بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک دیابت سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

2-      بررسی شیوع و عادات مصرف دخانیات در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر سبزوار در سال تحصیلی 1394-1393.

3-      بررسی شیوع عفونت هپاتیت B در اعضاء خانواده ناقلین و مبتلایان به هپاتیت B  شناسایی شده در شهرستان سبزوار در سالهای 1390 – 1389

4-      بررسی علل عدم تغذیه انحصاری با شیرمادر در کودکان زیر6 ماهه تحت پوشش مراکز تحت پوشش شهرستان جوین 1393

5-      بررسي سطح سرمي 25 هيدروکسي ويتامين د3 در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا در سال 95

6-      بررسي ارتباط بين درد مزمن عضلاني اسکلتي وکمبود ويتامين Dدرمراجعه کننده به کلینیک پیشگیری سال 95

7-      بررسي وضعيت آسيب هاي دنداني در کودکان دچار آسم تحت درمان با کورتيکواستروئید سال 95

8-      تحليل تصاوير راديولوژي درجه بندي شده با استفاده از مدل هاي رگرسيوني لجستیک سال 95

9-      برآورد سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر بهداشت روانی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94

10-  تدوین راهنمای خدمات پیشگیری بالینی جهت ارائه در درمانگاه های پیشگیری و ارتقاء سلامت

11-  بررسی شیوع اختلال پروفایل لیپید از لحاظ عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی و ارتباط آن با ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1394

12-  مقایسه اثرعصاره خشک شده ریشه زرشک با پلاسبو بر علائم سندرم ترک در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون در شهرستان سبزوار

13-  بررسی اثر کپسول زنجبیل در مقایسه با قرص دیمن هیدرینات در پیشگیری از بیماری حرکت در کودکان 5-7 ساله

14-  بررسی ارتباط سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین D3 فعال با بیماری آلوپسی آره آتا

15-  بررسی پترن ضایعات تروماتیک در سرنشینان اتوموبیل در تصادفات بر اساس محل استقرار سرنشین در بیماران بستری شده در بیمارستان امداد سبزوار طی سال 1396

16-  بررسی اثربخشی محلول سفازولین موضعی درمقایسه با نرمال سالین درکاهش عفونت برش سزارین

17-  بررسی تاثیر تجویز همزمان آب پرتقال همراه با فنوباربیتال بر سطح سرمی آن در کودکان مبتلا به تشنج

18-  بررسی عوارض بارداری ناخواسته در مقایسه با بارداری خواسته

19-  بررسی ارتباط بین میزان فعالیت بدنی و شاخص توده بدنی با اختلال خواب در مبتلایان به دیابت تیپ 2

20-  بررسی تاثیر حمایت به صورت مشاوره تلفنی در دوران پس از زایمان بر میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان

21-  بررسی ارتباط ابتلا به نارسایی قلبی  با اختلال تحمل گلوکز در بیماران بستری در بیمارستان  حشمتیه سبزوار

22-  بررسی عوامل خطر ناهنجاری های مادرزادی در مادران باردار، طی سال  1393 و 1394

23-  بررسی مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید  TCA ) 20% )با ترکیب استرویید و ترتینوئین موضعی در درمان ماکولار آمیلوییدوز: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده

24-  بررسی عوامل مرتبط با ضرب و جرح ناشی از نزاع در بیماران نزاعی بستری شده در بیمارستان امداد سبزوار در سال 1396

25-  بررسی اثر کپسول گل مغربی بر کاهش درد پس از آپاندکتومی

26-  بررسی میزان شیوع دیابت و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بالای 40 سال  شهرستان سبزوار

 

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir