جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
مدیر مرکز تحقیقات تعیین گرهای سلامت(SDH)

دکتر محبوبه نعمت شاهی

مدیر مرکز تحقیقات تعیین گرهای سلامت(SDH)

mahneamatshahi@yahoo.com

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir