دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠
اطلاعیه جلسات دفاعیه

                                                            

  


     

  اطلاعیه

         

                                                               

        عنوان:

 

" بررسی میزان خودکارآمدی جنسی و تصویر ذهنی از بدن پس از  جراحی ماستکتومی و لامپکتومی در زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان شاهرود و استان گلستان 1399- 1398"

 

جلسه دفاع پایان نامه دانشجو  :   خدیجه گنجی وطن

رشته تحصیلی  :  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی

 

زمان: دوشنبه 99/12/18    ساعت:12

مکان: پردیس دانشگاه، بلوک B ، کلاس شماره 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی وضعیت اارتقای سبک زندگی بیماران تحت مداخله عروق کرونر از راه پوست و بیماران تحت جراحی بای پس شریان کرونری پس از برنامه توانمند سازی در بیمارستان حشمتیه سبزوار

 

 

جلسه دفاع پایان نامه دانشجو  :   فرزانه شریفی پویا

رشته تحصیلی  :  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی   

 

زمان: چهارشنبه 99/11/29    ساعت: 10

مکان: پردیس دانشگاه، بلوک B ، کلاس شماره2

 

 

        

 

 

 

      

 

  

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir