دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد پرستاری کلیه رشته ها

با توجه به گسترش کلاهبرداری در زمینه ی چاپ مقالات به عناوین گوناگونی همچون داشتن نمایندگی مجلات معتبر خارجی در ایران و موارد دیگر، قبل از Submit مقاله نسبت به معتبر بودن مجله و Indexing اظهار شده توسط آن، اطمینان حاصل نمایید.

1-     برای اطمینان از Indexing مجلات در ISI از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-x2Fd7mR3RY6wsxxQOG8emRYLBFpyHr9nXZX-18x2dMEDG5tNcuzFTPTpUU0DGKQx3Dx3D9oTeGBx2F73hZ7V8RsMNdOXwx3Dx3D-YwBaX6hN5JZpnPCj2lZNMAx3Dx3D-jywguyb6iMRLFJm7wHskHQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes

 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Alpha=A

 

2-    برای اطمینان از Indexing مجلات در Pubmed از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

 

3-   برای اطمینان از Indexing مجلات در Scopus از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED