پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١
En


بیمارستان امداد شهید بهشتی

کتابخانه بیمارستان امداد شهید بهشتی با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.

کتابدار:  آقای حسین رحیمی

آمار منابع

تعداد نسخ فارسی: 2339

تعداد نسخ لاتین: 248

*این آمار نشان دهنده منابع ثبت شده در نرم افزار است*

* این آمار مربوط به تاریخ شنبه 10 اسفند 98 است*

تازه های کتاب: لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 98

تازه های کتاب: لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97

آدرس: سبزوار خیابان رازی

تلفن: 44640115

ایمیل: sbh.lib@medsab.ac.ir