همراه سرای بیماران امام رضا(ع)

همراه سرای بیماران امام رضا(ع) در بیمارستان امداد

نظر به اينکه شهر سبزوار در شاهراه مواصلاتي شهرستانهاي شاهرود، کاشمر، نيشابور، اسفراين و بجنورد قراردارد و سالانه بيش از بيست ميليون نفر از زائرين حضرت رضا(ع) در اين مسير تردد مينمايند و باتوجه افزايش حوادث و سوانح به ويژه تصادفات برون شهري، اکثر مجروحين و مصدومين ناشي از تصادفات جاده اي در اين بيمارستان بستري مي شوند و نظر به اينکه عموماً در اين گونه حوادث ، سرپرستان خانوادهها مجروح و يا مصدوم ميشوند و همراهان آنان به علت وجود  بيم و اميد ناشي از وضعيت سلامت و حيات عزيزان خود تا اطمينان يافتن از سلامت نسبي بيمار خود ناچار بايستي در محلي نزديک به بيمارستان بمانند و از آنجا که عموماً آنها جايي جهت اسکان در شهر سبزوار ندارند به همين دليل علاوه بر نگراني ناشي از سلامت بيمارشان، دغدغهي، يافتن محلي مناسب براي سکونت را نيز دارند، لذا بمنظور تأمين محل امن و مناسب و تلاش در راستاي کاهش دغدغه بيمار و همراهان وي همچنين در جهت کاهش هزينههاي جنبي آنان، مجمع خيّرين سلامت سبزوار با کمک جمعي از انسانهاي نيکوکار، اقدام به راهاندازي پروژه ساخت همراه سرا در داخل اين بيمارستان نمود.

مشخصات پروژه :

پيشرفت  فيزيکي پروژه همراه سراي امداد 90 درصد  مي باشد.

متراژ زمين : 186 متر مربع                                                 کل زير بنا : 800  متر مربع

تعداد طبقات : 4 طبقه                                                         تعداد سوئيت : 12 واحد

زير بناي هر سوئيت : 45 متر مربع

مراحل ساخت پروژه :