جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
برنامه هفتگی اساتید

برنامه هفتگی اساتید

خانم دکتر هاشمیان

آقای دکتر قربانی

آقای دکتر مهری

آقای دکتر جوینی

آقای دکتر شهرآبادی

خانم دکتر خسروراد


 


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir