دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

آقای دکتر مصطفی راد

آقای محسن کوشان

آقای دکتر عبدالقادر عصاررودی

آقای محمدرضا قاسمی

آقای دکتر محمد حسن رخشانی

آقای محمد قلی زاده 

خانم رها صالح آبادی 

خانم دکتر مژگان انصاری

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir