جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
تماس با ما

 

 

رویا اکبرزاده

ریاست دانشکده

44018328

دکتر فاطمه قارداشی

معاون آموزش و پژوهشی دانشکده

44018342

میترا گنجی

مسئول دفتر

44018324

ثریا مهرآبادی

کارشناس آموزش

44018329

خیرالنساء محمدآبادی

کارشناس آموزش

44018329

دکتر حمیده یزدی مقدم

مسئول EDO دانشکده

44018412

دکتر کاظم گودرزی

گروه علوم آزمایشگاهی

44018369

عادل نعیمی

گروه علوم آزمایشگاهی

44018369

اسماعیل رستمی

گروه علوم آزمایشگاهی

44018369

دکتر عزت صمدی پور

مدیر گروه فوریت پزشکی

44018342

علی تاج آبادی

گروه فوریت پزشکی

44018343

مجتبی راد

گروه فوریت پزشکی

44018343

دکتر رقیه زردشت

مدیر گروه اتاق عمل

44018342

دکتر فاطمه قارداشی

گروه اتاق عمل

44018342

دکتر حمیده یزدی مقدم

گروه اتاق عمل

44018412

فاطمه برزویی

گروه اتاق عمل

44018412

محمد حسین زاده حصاری

گروه اتاق عمل

44018411

صدیقه خلیلی شومیا

گروه اتاق عمل

44018342

فاطمه وافی

گروه اتاق عمل

44018412

زهره محمد زاده تبریزی

مدیر گروه هوشبری

44018412

حمید یاقوتی

گروه هوشبری

44018411

اعظم زرقی

گروه هوشبری

44018412

آرزو داوری نیا

گروه هوشبری

44018412

دکتر مصطفی رباط جزی

مدیر گروه پرتوشناسی و پرتودرمانی

44018353

روح اله قهرمان

گروه پرتوشناسی و پرتودرمانی

44018353

عاطفه رستمی

گروه پرتوشناسی و پرتودرمانی

44018353

پژمان پروهان

گروه پرتوشناسی و پرتودرمانی

44018353

وجیهه وجدانی

گروه پرتوشناسی و پرتودرمانی

44018353

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir